Vuoden Geriatri Maritta Salonoja

Vuoden Geriatri on Maritta Salonoja Porista. Hän on valmistunut lääkäriksi vuonna 1977 Kuopiosta, ja sittemmin erikoistunut sisätauteihin ja vuonna 1994 geriatriaan. Vuonna 2011 Maritta Salonoja väitteli tohtoriksi Turun yliopistossa. Tutkimusaiheena oli kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet ja Porissa toteutettu iäkkäiden monitekijäinen kaatumisten ehkäisyprojekti. Tuloksia on julkaistu parhaissa geriatrian alan kansainvälisissä lehdissä.
Vuodesta 1987 Maritta Salonoja on toiminut Satakunnan sairaanhoitopiirin geriatrian yksikössä, sen ylilääkärinä vuodesta 2000 lähtien.
Maritta Salonoja on erityisen tarmokkaasti edistänyt vanhusten hoitoa nimenomaan erikoissairaanhoidon piirissä ja keskussairaalatasolla. Tämä on tärkeää kun hyvin tiedetään geriatrisen yksikön hyödyt vanhan potilaan sairaalakuntoutuksessa estä-mään toimintakyvyn huonontumista ja edesauttamassa kotiinpaluuta. Maritta Salonoja on myös kouluttanut toimivan muistihoitajaverkoston Satakuntaan, kehittänyt geriatrista konsultaatiotoimintaa monille erikoisaloille, ollut järjestämässä koulutusta vanhusten parissa toimiville ammattiryhmille, sekä pitänyt aktiivisesti myös yleisöluentoja.
Vuoden Geriatri 2012i on siis aktiivinen toimija niin käytännön vanhustenhoidon kuin myös tieteellisen tutkimuksen parissa.