Diureettihoito iäkkäillä lievässä munuaisten vajaatoiminnassa

SHEP-tutkimus ja sittemmin SYST-EUR-tutkimus ovat osoittaneet iäkkäiden potilaiden systolisen hypertension hoidon kannattavan. SHEPissa käytettiin ensilääkkeenä diureettia ja SYST-EUR:ssa kalsiumestäjää. Munuaistoiminta heikkenee iän myötä ja aiemmin on epäilty diureettihoidon saattavan olla tässä tilanteessa vähemmän edullista.

SHEP-tutkimuksesta on nyt julkaistu selvitys siitä, tehosiko diureettihoito lievästä munuaisten vajaatoiminnasta riippumatta. Tapahtumien esto oli aivohalvauksen ja sydäntapahtumien suhteen yhtä tehokas eri kreatiniiniluokissa. Mielenkiintoinen sivulöydös oli hypolakemian esiintymisen vähentyminen kreatiniinin suurentuessa.

Diureettihoito pienellä annoksella näyttää olevan turvallista silloinkin, kun munuaisten toiminta on lievästi heikentynyt

Arch Intern Med 1998;158:1340-1345