Gerontologiapäivien historiaa

I Gerontologian päivät pidettiin Helsingissä 30-31.1.1992. Järjestäjinä olivat Suomen akatemian vanhenemisen tutkimusohjelma, SGF ja KaVa. Näiden päivien abstraktit eivät vielä olleet Gerontologia-lehdessä. Päivien aktiiveina olivat Reijo Tilvis, Marja Jylhä ja Jaakko Valvanne.Tuolloin päädyttiin tekemään tapahtumasta joka kolmas vuosi toistuva, ja että ajankohta olisi aina tammikuussa.

II Päivät järjestettiin Jyväskylässä 26.-27.1.1995. Teemana oli ’Vanheneminen, valta ja vastuu’.
Tuolloin ohjelma ja abstraktit julkaistiin jo Gerontologia-lehdessä, ja sen jälkeen kaikilla kerroilla. Abstrakteja oli 98 kpl. Järjestelytoimikunnan puh.johtajana toimi Isto Ruoppila. Järjestäjiä olivat Suomen gerontologian tutkimuskeskus, KaVa ja SGF.

III Gerontologian päivät pidettiin Tampereella 30-31.1.1998 ja ohjelma ja abstraktit olivat jälleen lehdessä. Teema oli ’Vanheneminen vuosituhannen vaihtuessa- tutkimusta ja käytäntöjä’.
Järjestäjiä olivat KaVa, SGF, SG, ja Tampereen yliopiston terveystieteen laitos. Puheenjohtajana toimi Pertti Pohjolainen, pääsihteerinä Ilkka Pietilä.

IV päivät pidettiin Turun yliopistossa 26.-27.1.2001. Gerontologia-lehti oli mukana kuten aiemmin. Teema oli ’Vanhuus – mahdollisuudet ja haasteet’. Abstrakteja oli tuolloin 117 ja puheenjohtajana Pirkko Routasalo.

V Päivät olivat sitten Rovaniemellä, ja johtuen pohjoisen olosuhteista, päivät pidettiin vasta 23-24.4.2004, eli normaalia myöhemmin keväällä. Tuon jälkeen ne ovatkin sitten ’valuneet’ kohti kesää. Teemana oli tuolloin ’Onnistuneesti ikääntyvä yhteiskunta’ ja puheenjohtaja Simo Koskinen. Järjestäjiä olivat Lapin ja Oulun yliopistot, KaVa, SGF, SG, Suomen Psykogeriatrinen yhdistys.

VI Ger päivät järjestettiin Oulussa 4-5.5.2007. Teemana oli ’Turvallinen vanhuus’. Abstrakteja oli jo 166 kpl. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja oli Arja Isola ja järjestäjinä Oulun yliopisto, KaVa, SGF, SG, Suomen psykogeriatrit, ja Oulun Diakonissalaitoksen konserni.

VII päivät Kuopiossa 15-17.4.2010, jolloin niistä tuli kolmipäiväiset. Teemana oli ’Vanheneminen on tiedettä ja taidetta’ ja abstrakteja kertyi 175 kpl. Puheenjohtaja oli Raimo Sulkava ja järjestäjinä KaVa, SGF, SG, Suomen psykogeriatrinen yhdistys ja uutena Suomen muistiasiantuntijat.

VIII Gerontologiapäivät pidetään Helsingissä 5.-7.6.2013, järjestelytoimikunnan puheenjohtajana Kaisu Pitkälä