Pohjoismainen Sohlbergin Gerontologiapalkinto 2012 professori Kaisu Pitkälälle

Kahden vuoden välein pohjoismaisen gerontologiakongressin yhteydessä jaettava pohjoismainen gerontologiapalkinto (Sohlberg Nordic Prize in Gerontology 2012) luovutettiin 10.6.2012 Kööpenhaminassa professori, geriatrian erikoislääkäri Kaisu Pitkälälle Helsingin yliopistosta. Palkinto annetaan ansioituneelle pohjoismaiselle tutkijalle tunnustuksena merkittävästä ja pitkäjänteisestä tutkimustyöstä gerontologian ja geriatrian alueella.
Kaisu Pitkälä on paitsi geriatrian, myös yleislääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri ja vuodesta 2008 hän on ollut Helsingin yliopiston yleislääketieteen professorina. Hänen tutkimukselliset ja opetukselliset ansionsa ovat mittavat vanhustenhoidon alueella. Viime vuosina hän on ollut suunnittelemassa ja johtamassa useita kansainvälisesti merkittäviä hoitotutkimuksia, joissa on mm. selvitetty vanhusten sekavuuden hoitoa, yksinäisyyden ehkäisyä, vanhusten ravitsemusta ja monilääkitystä. Tuorein professori Pitkälän johtama tutkimus on osoittanut liikunnan hyödyt Alzheimerin tautia sairastavilla. Aiheet ovat siis keskeisiä tieteellisen vanhustutkimuksen alueella ja niistä on saatu myös käytännön sovellutuksia.
Suomalainen Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on vuodesta 2004 lähtien ollut pohjoismaisen gerontologiapalkinnon rahoittaja. Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia, ja tukea lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä tarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa.