Kaatavatko vanhat masennuslääkkeet helpommin kuin uudet?

Pitkäaikainen lääkitys vaatii aina hyötyjen ja haittojen punnintaa. Näin erityisesti silloin, kun hoidetaan potilaita, jotka ovat erityisen alttiita mahdollisille sivuvaikutuksille. Hyvä esimerkki on depression lääkehoito vanhoilla laitospotilailla. Heillä depressio on tavallista ja elämänlaatua edelleen heikentävää, toisaalta masennukseen auttava lääkehoito voi lisätä kaatumisriskiä. Hoitoon liittyy myös taloudellinen aspekti. Vanhemmat trisykliset masennuslääkkeet ovat halvempia, mutta onko niillä enemmän sivuvaikutuksia kuin uusilla serotoniinin takaisinoton estäjillä? Kaatumisriskin osalta asiaa selviteltiin amerikkalaisessa tutkimuksessa 2428:lla hoivakodin asukkaalla. Kokonaisuudessaan eroa kaatumisriskissä ei juurikaan todettu vanhojen ja uudempien masennuslääkkeiden käyttäjien välillä. Sydän- ja verisuonitautien lääkkeitä käyttävillä kaatumisriski kuitenkin lisääntyi vanhempien masennuslääkkeiden annosten suurentuessa, samantyyppistä ilmiötä ei todettu uudempien masennuslääkkeiden kohdalla.

Tutkimus on retrospektiivinen ja sen mukaisesti altis myös virhelähteille. Näillä tiedoin kaatumisriski on kuitenkin otettava huomioon käytettiinpä mitä masennuslääkettä tahansa.

New England J Medicine 1998, September 24, ss 875-882 ja pääkirjoitus ss 918-920