Geriatrian oppimateriaalia - Cursus Nocturnus, kurssi 2006B

Pakattu tiedosto alla, jossa koottuna Reijo Tilviksen opetusmateriaalia geriatrian kurssille. Sisältää otsikot:

  • Hoitoon sitoutuminen
  • Hoitotestamentti
  • Vanhusten virtsainkontinenssi - Tutkimus ja hoito
  • Geriatrisesta kuntoutuksesta
  • Milloin ja mitä lääkkeitä osteoporoosiin?
  • Vanhusten polyfarmasia ja lääkkeiden yhteisvaikutukset
  • Potilaan oikeudet
  • Psyykelääkkeet ja vanhuus
  • Elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelu iäkkäillä
  • Turhat ja sopimattomat lääkkeet vanhuksilla

kurssi2006B.zip