Vielä eteisvärinästä -uusia hoitomuotoja

Eteisvärinää käsiteltiin myös Circulationin äskeisessä numerossa. Framingham-tutkimuksen mukaan eteisvärinään näyttää liittyvän lisääntynyt kuolemanvaara - riippumatta niistä sydänsairauksista joihin eteisvärinä usein liittyy. Riski näytti myös olevan suurempi naisilla. Koska eteisvärinä on myös varsin yleinen, on sen syitä, ehkäisyä ja hoitoa syytä tutkia. Uutta onkin löytynyt. Pitkään jatkunutta eteisvärinää on totuttu pitämään pysyvänä, nyt vaikuttaa siltä, että eteisvärinä olisi mahdollista "totuttaa pois" asentamalla implantoitava rytminsiirtäjä. Kun rytminsiirto tehdään sitkeästi, tarve vähenee asteittain ja rytmi jää normaaliksi. Myös häiriökohdan poisto-operaatiot kehittyvät.

Eteisvärinän ehkäisynkin pitäisi olla mahdollista. Vasemman eteisen laajentuminen altistaa eteisvärinälle, ja tälle laajentumiselle taas altistaa vasemman kammion rasittuminen esim. verenpaineen nousun, sepelvaltimotaudin tai läppävian takia. Verenpaineen alentaminen (ja sepelvaltimotaudin riskitekijöiden, mm. kolesterolin alentaminen) siis ehkäisee myös eteisvärinää. Epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu beetasalpaajien käyttöön liittyvän vähentyneen eteisvärinän riskin

Circulation 1998;98;941-942, 943-945 , 946-952