Pitääkö antikoagulanttihoito (Marevan) keskeyttää hammastoimenpiteiden ajaksi?

Antikoagulanttihoito lisää vuotoriskiä ja potilaiden joutuessa hammaslääketieteellisiin toimenpiteisiin (esim. hampaanpoisto) tuntuisi loogiselta keskeyttää hoito muutamaksi päiväksi. Käytäntö tuntuu olevan vaihtelevaa. Amerikassa on käyty kirjallisuutta läpi riskien osalta. Selvityksessä ei löytynyt yhtään varmistettua tapausta, jossa antikoagulanttihoidon jatkaminen olisi ollut vaarallista. Sen sijaan löytyi tapauksia, joissa potilas oli saanut verisuonitukoksen juuri antikoagulanttitauon aikana.

Selvityksessä katsotaan antikoagulanttihoidon vuotoriskien hammastoimenpiteiden yhteydessä olevan vähäisiä ja hallittavissa paikallistoimepiteillä. Taukoa ei yleensä tarvita ja näin vältytään myös antikoagulanttihoidon uudelleen justeeraamiseen liittyviltä vaivoilta.

Archives of Internal Medicine, August 10/24, 1998, ss. 1610-1616