Vuoden Geriatri 2014 – muistisairauksien asiantuntija Tarja Uusitalo

Suomen Geriatrit ry. on valinnut Vuoden Geriatriksi ylilääkäri Tarja Uusitalon Uudestakaupungista. Jo ennen valmistumistaan geriatrian erikoislääkäriksi vuonna 2009 Tarja Uusitalo toimi useissa tehtävissä vanhusten hoidossa. Uudessakaupungissa Uusitalo käynnisti perusterveydenhuollon toimintana muistivastaanottotoiminnan vuoden 2009 alussa ja on ollut siitä lähtien eturivin toimijoita seutukunnallisessa muistityössä.

Hänen johdollaan on kehitetty useita uusia toimintatapoja tehostamaan muistisairauksien diagnosointia ja potilaiden hoitoa ulottuen ennaltaehkäisystä ja varhaisesta tunnistamisesta koti-, omais- ja laitoshoitoon. Muistihankkeen aikana on koulutettu lähes 50 muistihoitajaa alueen potilaiden tarpeisiin. Prosessin myötä muistisairauksien diagnosointi ja potilaiden hoito on huomattavasti tehostunut aikaansaaden myös rahallista säästöä. Vuoden 2012 lopussa alueen muistisairaista oli diagnosoitu noin 90 %, kun se aiemmin oli ollut valtakunnan yleistä keskitasoa eli vain noin 50 %.

Tarja Uusitalo on työssään korostanut aivoterveyden kannalta tärkeiden riskitekijöiden, kuten diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien varhaista tunnistamista ja hoitoa. Muistivastaanoton potilaiden hoidossa hän toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia, jolloin kaikkiin potilaan sairauksiin pyritään ottamaan kantaa saman tien ja näin vältetään potilaiden turhaa juoksuttamista lääkäriltä toiselle. Hän on ryhmineen luonut muistipotilaille systemaattisen seurantajärjestelmän perustuen ns. muistikutsujärjestelmään ja muistikoordinaattoreiden työhön.

Uusitalo on aktiivisesti kouluttanut vanhustyössä toimivaa henkilökuntaa – ja myös väestöä - muistityön kehittämiseen ja muistioireiden varhaiseen tunnistamiseen. Viime vuonna ilmestyneeseen kirjaan ”Muistin ongelmat -toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon” Uusitalo on kuvannut tehdyn muistityön kokonaisuuden hyvin käytännönläheisesti. Kirjan avulla Vakka-Suomen toimintamalli on helposti kopioitavissa muihinkin kuntiin.