Onko kiropraktiikasta todellista hyötyä?

Lääketieteen piirissä yhä selvemmin vaaditaan näyttöä eri toimenpiteiden ja hoitojen vaikuttavuudesta. Sama vaatimus pitää ulottaa myös erilaisiin vaihtoehtoisiin tai täydentäviin hoitomuotoihin. Näistä kuitenkin on vähän tutkimuksia ja senpä vuoksi on paikallaan - vaikkeivat aivan suoranaisesti geriatriaa kosketakaan - mainita New England Journal of Medicinen viimeisimmässä numerossa olleet kaksi kiropraktiikan hyötyjä selvittänyttä kontrolloitua tutkimusta. Toisessa tutkittiin kiropraktisen käsittelyn tehoa lasten astmassa, toisessa tutkimuksessa selvitettiin kiropraktiikan hyötyjä aikuisten alaselkäkivun hoidossa.

Astmalasten hoidossa kiropraktiikasta ei ollut hyötyä, eikä selkävaivojenkaan hoidossa kiropraktinen käsittely tuonut erityisempiä hyötyjä verrattuna fysikaalista hoitoa tai pelkkiä kirjallisia ohjeita saaneisiin potilaisiin. Hoidon kustannukset olivat toisaalta tietysti vähäisimmät pelkkiä ohjeita saaneessa ryhmässä.

Näiden tulosten perusteella ei kiropraktiikkaa voi suositella, ja jatkossa velvoite onkin kiropraktiikan harjoittajilla todistaa muuta.

New England J Medicine 1998, October 8, ss. 1013-1020 ja 1021-29