Vuoden 2013 Geriatri & Geriatrinen Julkaisu

Vuoden Geriatri 2013 on Taina Hellsten Pirkanmaalta

Turussa 24.1. Geriatripäivien yhteydessä julkistettiin Vuoden Geriatrin tunnustuspalkinnon saajaksi Taina Hellsten (ent. Lupsakko).

Hellsten (synt. 1960), valmistui lääkäriksi Kuopiosta v.1986, ja geriatrian erikoislääkäriksi v. 1998. Hellsten on alusta alkaen toiminut aktiivisena geriatrina ja vanhuspalvelujen kehittäjänä maassamme. Hän kehitti yhtenä alan pioneereista perusterveydenhuollon muistipoliklinikka-toimintaa Keski-Suomessa Äänekosken terveyskeskuksessa ja on kouluttanut muistisairauksien parissa työskenteleviä ympäri maan. Hän toimi puuhanaisena Ääneseudun vanhuspalvelujen laajassa kehitys-ja koulutushankkeessa, jossa opetettiin vanhustyöntekijöille mm. ikäihmisen toimintakyvyn arviointia ja kuntouttavaa työotetta. 2004 Hellsten väitteli tohtoriksi Kuopion yliopistosta tutkimusaiheenaan ”Iäkkäiden näkö- ja kuulohaittojen yleisyys sekä niiden vaikutus ikääntyvien toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen”. Tulokset on julkaistu geriatrian alan arvostetuissa lehdissä.

Vuodesta 2005 Hellsten on toiminut Lempäälän terveyskeskuksessa apulaisylilääkärinä, jossa hän jatkoi uraansa vanhuspalveluiden ja erityisesti terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan kehittäjänä. Lääkäriliitto myönsi Lempäälän terveyskeskukselle laatupalkinnon vuonna 2008 ja tiedotusvälineissä alettiin puhua ”Lempäälän ihmeestä”, jonka läpiviemisessä Hellstenillä on ollut keskeinen rooli. ”Ihmeen” taustalla on aktiivinen, kuntouttava hoito-ote ja tehdyillä toimenpiteillä (mm. kuntosaliharjoittelu vuodeosastolla) osaston kuormitusprosentti laski selvästi 93 prosentista 85 prosenttiin ja hoitoaika lyheni 31 vuorokaudesta 12 vuorokauteen.

Vuoden 2013 geriatri toimii perusterveydenhuollossa, pitää muistipoliklinikkaa ja toimii Suomen Muistiasiantuntijat ry:ssä. Hän on kuntoutuksen ja muistiasioiden erityisosaaja sekä aktiivinen kouluttaja.

Sirpa Hartikainen ja Taina Hellsten Geriatripäivien iltajuhlassa Turussa 24.1.2013

Vuoden 2013 geriatrinen julkaisu:

Lihavainen K, Sipilä S, Rantanen T, Seppänen J, Lavikainen P, Sulkava R, Hartikainen S. Effects of comprehensive geriatric intervention on physical performance among people aged 75 years and over. Aging Clin Exp Res. 2012 Aug;24(4):331-8.

Katri Lihavainen tuli ylioppilaaksi Liperin lukiosta vuonna 1998. Hän opiskeli fysioterapeutiksi Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa ja valmistui vuonna 2001. Terveystieteiden maisterin tutkinnon hän suoritti vuonna 2007 Jyväskylän yliopistossa liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa pääaineenaan gerontologia ja kansanterveys. Katri Lihavainen hankki tohtorinkoulutuksen Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Hän väitteli aiheenaan “Mobility limitation balance impairment and musculoskeletal pain among people aged ≥ 75 years: A study with a comprehensive geriatric intervention” tammikuussa 2012. Ohjaajina toimivat professorit Sarianna Sipilä ja Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta sekä professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Vuoden geriatriseksi julkaisuksi valittu artikkeli käsittelee kokonaisvaltaisen geriatrisen arvion ja monitekijäisen intervention merkitystä iäkkäiden fyysiseen toimintakykyyn.

Tässä kolmevuotisessa tutkimuksessa 668 75-98-vuotiaista henkilöä satunnaistettiin interventio- ja verrokkiryhmään. Interventioryhmän henkilöt arvioitiin ja tutkittiin moniammatillisesti (geriatrinen kokonaisvaltainen arviointi) ja heille laadittiin yksilöllinen harjoitteluohjelma. Kahden vuoden intervention jälkeen todettiin tasapainon, kävelynopeuden ja Timed Up-and-Go testin tuloksen selvästi parantuneen. Fyysisen toiminnan parantumien säilyi vielä intervention jälkeen.

Tutkimus osittaa, että fyysiseen toimintakykyyn voidaan vaikuttaa. Fyysisen toimintakyvyn paranemisella on suuri merkitys iäkkäiden yleisen toimintakyvyn säilymiselle ja kaatumisten ehkäisylle.

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Tutkimus on harvoja iäkkäille tehtyjä interventiotutkimuksia. Tutkimus on satunnaistettu ja siinä on käytetty verrokkiryhmää samasta 1000 henkilön satunnaistetusta väestöpohjasta yli 75-vuotiaita. Tutkimuksen vahvuutena on myös vuoden seuranta intervention jälkeen. Käytettyjä mittareita käytetään yleisesti geriatriassa, mikä tekee tulokset käytettäviksi geriatriatrisessa hoidossa.

Katri Lihavainen

Parhaat onnittelut!

Aiemmat vuoden geriatrit:

  • 2012 Maritta Salonoja
  • 2011 Maisa Karjula
  • 2010 Jouko Laurila
  • 2009 Pirkko Jäntti
  • 2008 Sirpa Hartikainen
  • 2007 Tuula Saarela
  • 2006 Harriet Finne-Soveri
  • 2005 Pertti Karppi

Aiemmat vuoden geriatriset julkaisut:

  • 2012 Prevalence and severity of cerebral amyloid angiopathy - a population-based study on very elderly Finns (Vantaa 85+). Neuropathol Appl Neurobiol. 2011 Tanskanen M, Mäkelä M, Myllykangas L, Notkola IL, Polvikoski T, Sulkava R, Kalimo H, Paetau A.

Liitetiedostot

Tiedosto Koko Lisääjä Päiväys
LihavainenKatri.jpg 410.8 kt Vesa Loikas 22.1.2013 21.01
LihavainenKatri1.jpg 410.8 kt Vesa Loikas 22.1.2013 21.03
20130124212729.jpg 183.4 kt Vesa Loikas 25.1.2013 13.45