Tervetuloa uudistettuun Gernettiin!

Iloksemme voimme ilmoittaa, että Societas Gerontologica Fennica ry (SGF) ja Suomen Geriatrit ry (SG) ovat yhdistäneet voimansa ja uudistaneet yhteisen Gernet-verkkosivuston (www.gernet.fi). SGF on perustettu vuonna 1948 edistämään vanhenemisilmiöön ja vanhuuteen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. SG:n tarkoituksena on edistää vanhuslääketieteen eli geriatrian käytännöllistä ja tieteellistä kehitystä maassa sekä kansalaisten tietoisuutta geriatriasta. Uudistetun Gernetin tavoitteena on toimia keskeisenä moniammatillisena verkkosivustona Suomessa ja tarjota väylä alan ammattilaisille sekä opiskelijoille uuden tiedon jalkauttamiseksi.

Gernetin etusivu muodostuu neljästä palstasta: Uutiset, Tapahtumat, Tieteelliset lyhennelmät ja Opinnäytetyöt. Näille palstoille voi kuka tahansa lisätä kirjoituksia Gernettiin rekisteröitymisen (luo tunnukset) jälkeen ja toivommekin aktiivista osallistumista kaikilta alan toimijoilta. Lisäksi ehdotamme, että alan jatkokoulutuksessa olevien opiskelijoiden koulutuksen osaksi liitettäisiin tieteellisten lyhennelmien lähettäminen Gernettiin.

  • Uutiset:  Erilaiset alaan liittyvät uutiset ovat lämpimästi tervetulleita Gernetin uutispalstalle. Pyydämme kuitenkin välttämään tapahtumien, tieteellisten lyhennelmien ja opinnäytetöiden julkaisemista uutisina, koska näille on varattu omat osionsa. Uutisten kokonaissanamäärä on korkeintaan 400 sanaa.

  • Tapahtumat: Kaikki alaan liittyvät koulutukset, kokoukset, kongressit yms. pyritään kokoamaan tähän osioon. Mikäli tapahtumalla on omat nettisivut esim. ilmoittautumista varten, pyydämme lisäämään linkin tapahtuman lisätietoihin. Tarvittaessa tapahtuman ohjelman voi liittää myös liitetiedostona.
  • Tieteelliset lyhennelmät: Tässä osiossa toivomme julkaistavan viimeaikaisten vertaisarvioitujen kotimaisten tai kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden lyhennelmiä. Lyhennelmän yhteyteen tulee liittää alkuperäisviite ja/tai linkki, niille erikseen varatuun tilaan. Lyhennelmien kokonaissanamäärä on korkeintaan 400 sanaa.
  • Opinnäytetyöt: Tavoitteenamme on lisätä erilaisten alaan liittyvien opinnäytetöiden, pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen näkyvyyttä. Tässä osiossa toivomme julkaistavan viimeaikaisten opinnäytetöiden lyhennelmiä. Lyhennelmän yhteyteen tulee liittää alkuperäisviite ja/tai linkki, niille erikseen varatuun tilaan. Opinnäytetöiden kokonaissanamäärä on korkeintaan 400 sanaa.

Gernetin kautta on myös mahdollista hakea SGF:n ja/tai SG:n jäsenyyttä, mutta kirjoitusten lisääminen onnistuu ilman jäsenyyttäkin Gernettiin rekisteröitymisen (luo tunnukset) jälkeen. Olemme myös koonneet Gernettiin keskeisten alan järjestöjen ja toimijoiden verkkosivujen linkkejä. Mikäli toivotte linkkinne lisättäväksi Gernettiin, pyydämme ilmoittamaan asiasta pikaisesti. Tarjoamme myös alan toimijoille mahdollisuuden liittää varsinaisen verkkosivustonsa Gernetin yhteyteen.

Parhain terveisin,

SGF:n ja SG:n hallitukset

Yhteydenotot

SGF: info@gernet.fi

SG: info@suomengeriatrit.fi