Väitös: 23.5.2014 Unilääkkeet voivat aiheuttaa ikääntyville palautumattomia kognitiivisen toimintakyvyn haittoja, Turun yliopisto

LL Juha Puustisen väitöstutkimuksessa osoitettiin unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöön voi liittyä ikääntyvillä ja iäkkäillä lääkkeiden lopettamisesta huolimatta palautumaton kognitiivisen toimintakyvyn eli muistin ja älykkyyden heikentymä. Samanaikainen unilääkkeiden tai rauhoittavien lääkkeiden käyttö muiden keskushermostoa lamaavien lääkkeiden kanssa voi edelleen lisätä kognitiivisten haittojen vaaraa.

Linkit