Väitös: 25.1.14 Muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa, Jyväskylän yliopisto

VTM Elisa Virkolan sosiaalityön väitöskirja tuottaa uutta tietoa yksinasuvien muistisairaiden ihmisten elämäntilanteista ja arjesta heidän itsensä kertomana. VTM Elisa Virkola seurasi kahden ja puolen vuoden ajan viiden iäkkään muistisairaan naisen arkea. He asuivat yksin Helsingin kantakaupungissa. Tutkimus avaa uuden näkökulman muistisairaan ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi.


Linkit