Väitös: 17.6.2014 Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäyttö lisää murtumien riskiä iäkkäillä miehillä, Turun yliopisto

Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö on yleistä iäkkään väestön keskuudessa. LL Janne Nurminen tarkasteli Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan hermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäytön yhteyksiä murtumariskiin 65 vuotta täyttäneillä. Tutkimuksesta selviää, että usean hermostoon vaikuttavan lääkeaineen käyttö on yhteydessä kohonneeseen murtumien riskiin iäkkäillä miehillä. Väitöskirjatutkimuksen uusin osa-aineisto perustui Porissa vuosina 2009–2010 toteutetun Satauni-tutkimuksen aineistoon. Tutkimuksessa osoitettiin 89 potilaan aineistossa, että hallittu, yhden kuukauden aikana lääkärin ja hoitajan tuella toteutettu unilääkevieroitus paransi merkitsevästi 55 vuotta täyttäneiden naisten käsien puristusvoimaa kuuden kuukauden seurantajaksolla.

Linkit