Väitös: 4.10.14 Päkiähyppely parantaa iäkkäiden toimintakykyä, Jyväskylän yliopisto

LitM Merja Hoffrén-Mikkolan biomekaniikan väitöskirjassa "Functional muscle architecture in aging" selvitettiin, mitä vaikutuksia ikääntymisellä on hermolihasjärjestelmän toimintaan suurta ja nopeaa voimantuottokykyä vaativissa kuormitustilanteissa. Tällaisia tilanteita ikääntyneet kohtaavat esimerkiksi silloin, kun tasapaino yritetään ylläpitää horjahtaessa tai liukastuessa. Tutkittavaksi lihasryhmäksi valittiin nilkan ojentajalihakset, sillä niillä on tärkeä rooli tasapainon ylläpidossa ja kävelyssä.Tulosten mukaan päkiähyppelyharjoittelu paransi iäkkäiden suorituskykyä. Sitä voidaan suositella terveille hyväkuntoisille ikääntyneille ylläpitämään ja parantamaan nilkan ojentajalihasten nopeaa voimantuottokykyä. Nilkan ojentajien harjoittaminen dynaamisilla ja nopeilla liikkeillä parantaa todennäköisesti kävelynopeutta ja tasapainokykyä. Siten se edesauttaa ikääntyneiden itsenäistä ja turvallista liikkumista.

Linkit