Onko vanheneminen ennalta määrätty?

Englantilaisen Barkerin hypoteesin mukaan sikiökautiset tapahtumat ja pieni syntymäpaino ennustaa sydän- ja verisuonitautien sekä muiden degeneratiivisten sairauksien kehittymistä myöhemmällä iällä. Mutta ennustaako sikiökausi myös vanhenemisilmiöitä? Barkerin ryhmä on seurannut 1428 20-30-luvuilla syntynyttä, ja totesi, että paino yhden vuoden iässä ennusti useiden vanhenemisilmiöiden (silmän linssin samentuminen, kuulonalenema, ihon ohentuminen, tartuntavoiman heikentyminen) varhaisempaa kehittymistä.

Mekanismina on ilmeisesti säätelyjärjestelmien puutteellinen kehitys sikiökaudella. Geriatria lähenee neonatologiaa?!

Age Ageing 1998, no.5 ss 579-583