Väitös: 31.10.14 Tehostetulla kotikuntoutuksella lonkkamurtumapotilaat jalkeille, Jyväskylän yliopisto

Anu Salpakoski tutki väitöksessään vuoden kestäneen yksilöllisesti suunnitellun kotikuntoutuksen vaikutuksia liikkumiskykyyn. Lisäksi hän tarkasteli kotona asuvien henkilöiden lonkkamurtuman jälkeistä liikkumiskyvyn palautumista ja selvitti, miten tuki- ja liikuntaelimistön kipu ja leikkaustapa ovat yhteydessä liikkumiskyvyn vaikeuksiin ja fyysiseen inaktiivisuuteen.

– Tutkimuksen päätulos oli, että vuoden kestävällä kotikuntoutusohjelmalla pystyttiin nopeuttamaan liikkumiskyvyn palautumista verrattuna vallitsevaan hoitokäytäntöön. Osa koki jopa vähemmän vaikeuksia porraskävelyssä vuoden kuntoutuksen jälkeen kuin ennen murtumaa, Salpakoski kiteyttää.

Linkit