Väitös:21.11.2014 Keliakia ikääntyvässä väestössä, Tampereen yliopisto

LL Anitta Vilppulan väitöstutkimuksessa osoitettiin, että keliakiaa esiintyy enemmän ikääntyvässä kuin nuoremmassa aikuisväestössä, ja että se voi puhjeta myös iäkkäänä. Esiintyvyys oli korkea, yhteensä 2,13% sairasti keliakiaa, ja kolmen vuoden seurantajakson aikana esiintyvyys nousi 2,34%:iin. Keliakian vuosittainen ilmaantuvuus tässä aineistossa oli 75/100 000. Keliakian toteamishetkellä kolmasosalla potilaista oli keliakialle tyypilliset oireet, kolmasosalla vähäisiä vatsaoireita ja kolmasosa oli oireettomia. 

Linkit