Väitös 12.12.2014: Iäkkäiden kaatumisten aiheuttamat vammat ja kuolemat Suomessa vuosina 1970-2012, Tampereen yliopisto

LL Niina Korhonen selvitti väitöskirjatutkimuksessa iäkkäiden kaatumisten aiheuttamien vammojen ja kuolemien ilmaantuvuuden muutoksia Suomessa 1970-luvun alusta vuoteen 2012. Tutkimusjakson aikana kaatumiset ja myrkytykset ohittivat liikennekuolemat yleisimpinä aikuisten tapaturmakuolemien syinä Suomessa. Samaan aikaan iäkkäiden naisten kaatumiskuolemien ilmaantuvuus kuitenkin väheni ja viimeisinä havaintovuosina myös iäkkäillä miehillä ilmaantuvuuden nousu taittui.   

Linkit