Väitös 19.12.14: Oral and nutritional problems among residents in assisted living facilities, Helsingin yliopisto

THM Riitta Saarelan väitöstutkimuksessa selvitettiin tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvien ikääntyneiden hampaistoa, suun terveystottumuksia, suun ongelmien yleisyyttä sekä arvioitiin niiden yhteyttä ravitsemukseen ja kuolleisuuteen. Tutkimuksessa oli mukana 1475 asukasta Helsingissä ja Espoossa sijaitsevista yksiköistä. Osallistujien keski-ikä oli 83 vuotta. Sairaanhoitajat keräsivät tietoa asukkaista haastattelemalla, havainnoimalla ja arvioimalla asukkaita.  Ravitsemustilan arviointiin käytettiin MNA-testiä, joka on kehitetty ikääntyneiden henkilöiden ravitsemustilan arviointiin. Osa asukkaista (N=345) osallistui myös tutkimukseen, jossa ruokapäiväkirjan avulla arvioitiin energian ja ravintoaineiden saantia.

Linkit