Lihavuus lisääntyy - vanhuusiässäkin

Lihavien keski-ikäisten määrä lisääntyy ja se lisää myös lihavien vanhuusikäisten määrää. Taustamekanismina on usein liikunnan vähäisyys.

Ylipaino liittyy moniin degeneratiivisiin sairauksiin - diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä nivelrikkoon.

Painon alentaminen on usein vaikeaa nuoremmillakin, saatikka myöhemmällä iällä, jolloin elintavat ovat urautuneet ja esim. edennyt nivelrikko entisestään huonontaa liikkumista. Kuitenkin jo pienikin painon aleneminen voi olla hyödyllistä.

Ruokavalioon puuttuminen vaatii tahdikkuutta ja yksipuolisuutta on varottava. Vanhukselle sopivan liikuntamuodon löytäminen ja siihen kannustaminen olisi usein paras toimintatapa.

J Amer Diet Assoc 1998,98:1308-1311