Geriatripäivät 2015 - Vuoden geriatri - Laura Viikari


Geriatrian dosentti Laura Viikari on työskennellyt pitkään Turun kaupunginsairaalassa. Kliinisen työn lisäksi hän on ahkera tutkija, opettaja ja tiedonvälittäjä, eikä epäröi puolustaa iäkkäiden hyvää hoitoa julkisuudessa. Viikari on aktiivisesti kehittänyt geriatrian opetusta Turun yliopistossa. Hän on kiitetty luennoitsija, ja on levittänyt geriatrista tietoa niin iäkkäitä hoitaville ammattilaisille kuin suurelle yleisöllekin. Työtoverit tuntevat Viikarin taitavana kliinikkona, joka on vastuuntuntoinen, empaattinen ja huolehtivainen. Tärkeintä hänelle on potilaiden paras. 

Suurelta osin Viikarin innovatiivisuuden ja sinnikkyyden ansiosta Turkuun saatiin perustettua erityisesti hauraiden iäkkäiden akuuttien ongelmien hoitamiseen keskittyvä, matalan kynnyksen geriatrinen poliklinikka. Nopean diagnostiikan, hoidon aloituksen ja oikean hoitopaikan valinnan lisäksi yksikössä on erityisesti kiinnitetty huomiota iäkkäiden potilaiden ja heidän omaistensa arvostavaan ja ystävälliseen kohteluun. Vaikka toimintamalli on vielä melko tuore, sen on jo havaittu vähentäneen iäkkäiden päivystyskäyntejä ja lyhentäneen sairaalahoitojaksoja. 

Poliklinikka on saanut runsaasti kiitosta yhteistyökumppaneiltaan, mutta kiitollisimpia lienevät hyvää hoitoa saaneet potilaat. Geriatrinen akutologia on kiistatta tulevaisuuden ala, jonka haasteisiin Viikarin ideoima toiminta osaltaan vastaa.