Väitös: 13.3.2015 Lähiympäristö tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia iäkkään ihmisen liikunnalle

Liikunta on jokaisen ihmisen perustarve koko elämänkaaren ajan. Monet iäkkäät ihmiset ovat aktiivisia liikkujia ja ulkoilijoita, mutta on myös paljon vanhuksia, joilla ei ole mahdollisuuksia liikuntaan – ei edes jokapäiväiseen perusliikuntaan, kuten ulkona kävelemiseen. Heikot liikuntamahdollisuudet ilmenevät kaventuneena elinpiirinä ja tyydyttymättömänä liikunnan tarpeena. Johanna Eronen selvitti tutkimuksessaan 75–90-vuotiaiden naisten ja miesten liikunnan mahdollistavia ja liikuntaa haittaavia tai estäviä tekijöitä. Tarkastelun kohteena oli tavanomainen ulkona liikkuminen, kuten kävelylenkkeily ja kulkeminen kauppaan tai muihin palveluihin.

Tutkimuksen tulokset kertovat, että mahdollisuudet terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävään ulkoliikuntaan vaihtelevat suuresti henkilön liikkumiskyvyn ja ympäristön mukaan. Hyväkuntoiset ihmiset, joiden lähiympäristö on liikuntaan soveltuva, pääsevät useimmiten liikkumaan vaivatta niin kodin läheisyydessä kuin kauempanakin. Ne vanhukset, joiden liikuntakyky on heikentynyt, voivat kohdata ulkona liikkumisessa sellaisia haasteita, joita hyväkuntoiset eivät edes huomaa: huonosti liikkuvalle vanhukselle liukkaat kadut, pimeys ja muu liikenne voivat aiheuttaa turvattomuutta, joka pitää vanhan ihmisen kodin seinien sisäpuolella. Myös kaatumisen pelko, huonot sääolosuhteet sekä sairaudet ja kivut vähentävät mahdollisuuksia ulkona liikkumiseen. Heikko sosioekonominen asema näytti myös tulosten perusteella olevan yhteydessä vähäisempiin liikuntamahdollisuuksiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi ympäristön hyviä puolia vanhusten ulkona liikkumisen kannalta, ja todettiin että ulkona liikkumiseen kannustava lähiympäristö, kuten puistot ja kävelyreitit, motivoivat vanhuksia liikkumaan ulkona ja voivat estää liikkumisvaikeuksien kehittymistä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa asuinalueiden suunnittelussa ja kunnostamisessa, sekä suunniteltaessa kotona asumista tukevia palveluita. Huonokuntoisimmat vanhukset voisivat hyötyä ulkoilukaverista, joka lisäisi ulkona liikkumisen turvallisuutta ja kannustaisi lähtemään liikkeelle. 

Viitteet

  • Johanna Eronen. 2015. Studies in Sport, Physical Education and Health, 220, 86 s., Jyväskylä 2015, ISSN 0356-1070; 220, ISBN 978-951-39-6112-1 (nid.), ISBN 978-951-39-6113-8 (PDF).

Linkit