Ortostaattisen hypotension ennustemerkitys

Äskettäin keskustelupalstalla kommentoitiin ortostaattisen hypotension - ts. verenpaineen liioiteltua laskua pystyynnoustessa - diagnosointia. Honolulun sydätutkimuksen aineistosta on nyt julkaistu 4 vuoden seurantatuloksia 71-93 vuotiasta miehistä, joilla n. 7 %:lla todettiin lähtövaiheessa ortostaattinen hypotensio. Kriteerinä oli yli 20 mm Hg systolisen tai yli 10 mm Hg diastolisen paineen lasku 3 minuutin kohdalla pystyynnoustua.

Tässä seurantatutkimuksessa ortostaattinen hypotensio ei ollut harmiton ilmiö, se ennusti merkitsevästi kuolemanvaaraa, myös muista fyysistä heikkoutta kuvastavista mittareista riippumatta. Tutkijat pitävätkin ortostaattista testiä halpana ja yksinkertaisena kliinisenä testinä osoittamaan potilaan reservien ehtymistä.

Circulation 1998, November 24, ss 2290-2295