Kolesterolilääkkeiden käyttö iäkkäillä

Tämä amerikkalainen tutkimusaineisto koostuu n. 5000 yli 65 vuotiaasta henkilöstä, jotka oli tutkittu 1989 ja 1996.

Seerumin lipidejä ja kolesterolia alentavien lääkkeiden käyttöä seurattiin.

Selvisi, että vuosina 89 ja 90 miehistä 4,5 %:lla ja naisista 5,9 %:lla oli kolesterolilääke. Kuusi vuotta myöhemmin vastaavat lukemat olivat 8,1 % ja 10 %.

Statiinien käyttö oli tänä aikana lisääntynyt nelinkertaisesti, muiden lääkkeiden - esim. fibraattien - osuus oli alle 1 %.

Tutkimuksen alussa hoitamattomista - mutta joille suositusten mukaan olisi tullut aloittaa lääkitys - lääke aloitettiin seurannan aikana vain alle 20 %:lle.

Lääkitys oli sitä todennäköisempää, mitä suurempi oli henkilön kolesteroliarvo, tai jos hänellä oli verenpainetauti tai sepelvaltimotauti. Korkea ikä tai HDL arvo tai heikompi selviytyminen päivittäisistä toiminnoista vähensi kolesterolilääkkeen aloittamisen todennäköisyyttä.

Ottaen huomioon yli 60-vuotiaillakin osoitettu hyöty kolesteroliarvon pienentämisestä, on tämä potilasryhmä vajaahoidettu. Sama havainto voitaneen tehdä Suomessakin.

Arch Intern Med 1998;158:1761-1768