Suomen akuuttigeriatrian yhdistys tiedottaa

Hyvät geriatrisesta päivystyshoidosta kiinnostuneet lääkärit!

 

Olemme perustaneet 27.10.2015 uuden yhdistyksen: Suomen akuuttigeriatrian yhdistys ry. Perustamiskokoukseen osallistui asiantunteva joukko eri erikoisaloja edustavia lääkäreitä ympäri Suomea. Päätimme tehdä yhdistyksestä moniammatillisen – toivomme, että sama moniammatillinen tiimi, joka geriatrisessa hoidossa kokoontuu potilaan ympärille, yhdistäisi voimansa myös tässä järjestössä.

 

Geriatrinen päivystys- ja akuuttityö on nyt ja tulevaisuudessa oleellinen osa sekä terveydenhuollon toimintaa että ikääntyneiden hyvää hoitoa. Vanhuspotilaiden hoito ja geriatrisen osaamisen tarve koskettaa kaikkia päivystystyötä tekeviä, ei yksinomaan geriatreja. Suomen akuuttigeriatrian yhdistyksen tarkoitus on vanhusten akuuttihoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen, siihen liittyvän tiedon ja osaamisen sekä alan tutkimuksen kehittäminen lääkäreiden ja terveydenhuollon muiden ammattiryhmien keskuudessa Suomessa erikoisalarajoista riippumatta.

 

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi järjestämme koulutustilaisuuksia, osallistumme alan kansalliseen ja kansainväliseen järjestötoimintaan sekä tuemme alan hoitosuositusten käyttöönottoa ja soveltamista Suomessa, harjoitamme tiedotus- ja tutkimustoimintaa, ja otamme kantaa alaan liittyvään julkiseen keskusteluun. Pidämme myös tiivistä yhteyttä Euroopan geriatriyhdistyksen (EUGMS) Geriatric Emergency Medicine Special Interest Groupiin http://www.eugms.org/research-cooperation/special-interest-groups/geriatric-emergency-medicine.html.

 

Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset mukaan SAGY:n toimintaan! Jäseneksi saa liittyä Suomessa laillistettu tai nimikesuojattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö tai näiden alojen opiskelija, joka on kiinnostunut vanhusten akuuttihoidosta ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perustamiskokouksen osanottajat ovat jo jäseniä. Jäsenhakemukset toimitetaan sähköpostilla yhdistyksen sihteerille Esa Jämsenille (esa.jamsen@uta.fi). Sähköpostissa tulee ilmoittaa nimi, kotipaikkakunta ja ammatti. Ensi vuoden jäsenmaksu on 15 €.

 

Tätä tiedotetta saa mielellään jakaa eteenpäin. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi yhdistykseen!

 

SAGY:n puolesta

 

Laura Pikkarainen

puheenjohtaja

 

Esa Jämsen

sihteeri