Väitös 18.12.15: Hippokampuksen muutokset ovat yleisiä ikääntyneillä. Itä-Suomen yliopisto

Hippokampuksen muutokset ovat kohtalaisen yleisiä ikääntyneillä, osoitti LL Tuomas Rauramaan väitöstutkimusTutkimuksessa myös luotiin uusi suositus hippokampuksen tautimuutosten diagnostiikkaan.

Hippokampus eli aivoturso on ohimolohkojen sisäosissa sijaitseva aivojen osa, jolla on hyvin keskeinen rooli muistitoiminnoissa. Hippokampus on herkkä vaurioitumaan erilaisten ärsykkeiden, kuten hapenpuutteen tai pään alueen vammojen vuoksi. Myös sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tiedetään vaikuttavan haitallisesti hippokampukseen. Dementian yleisimmässä muodossa, Alzheimerin taudissa, ensimmäiset muutokset nähdään hippokampuksen alueella.  Tällöin uusien asioiden oppiminen vaikeutuu, selviytyminen arkiaskareista alkaa vaikeutua ja sairastunut saattaa helposti eksyä tutussakin ympäristössä. Ohimolohkoepilepsia on yleisin paikallisalkuinen epilepsia ja hippokampaalinen skleroosi eli kovettuma on yleinen löydös vaikeahoitoista ohimolohkoepilepsiaa sairastavilla.

Neuropatologia eli hermoston ja lihasten sairauksia tutkiva patologian osa perustuu pääasiassa visuaalisesti nähtävien muutosten havaitsemiseen. Merkittävä ongelma on, että nämä havainnot ovat subjektiivisia eli riippuvat katsojasta. Mahdollisimman hyvin toistettavat, riittävän yksityiskohtaiset patologisten muutosten määritelmät ja luokittelut ovat tarpeellisia.  Tutkimuksissa myös aineisto voi vääristää havaintoja ja johtaa virheellisiin johtopäätöksiin esimerkiksi tietyn tautimuutoksen esiintyvyydestä väestössä.

Väitöskirjatyössä tutkittiin lähes 2000 ruumiinavauksessa hippokampuksesta otettuja näytteitä laajasta valikoimattomasta aineistosta vuosilta 1995–2005. Rutiinidiagnostiikassa käytettävällä leikkeiden perusvärjäyksellä todettiin mikroskooppisesti nähtävä muutos hippokampuksessa noin 20 prosentilla. Näiden perusteella luotiin uusi suositus hippokampuksen muutosten luokitteluun ikääntyneillä käytettäväksi neuropatologisessa taudinmäärityksessä, joka todettiin luotettavaksi ja toistettavaksi kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa. Immunohistokemiallisten värjäysten käyttäminen todettiin kuitenkin välttämättömäksi erityisesti rappeuttaviin aivosairauksiin liittyvien muutosten havaitsemiseksi. Hippokampuksen iskeeminen eli hapenpuutteesta aiheutunut vaurio todettiin 12 prosentilla tutkituista vainajista ja sen todettiin olevan yhteydessä laajoihin aivoinfarkteihin, sydämen vajaatoimintaan ja ruumiinavauksessa todettuun, pitkälle edenneeseen sydän- ja verisuonisairauteen. 

Viitteet

  • http://www.uef.fi/-/18-12-hippokampuksen-muutokset-ovat-yleisia-ikaantyneilla