Paksunsuolen tietokonekuvaus - tähystys ilman putkea

Ruuansulatuskanavan tutkimukset ovat siirtyneet yhä enemmän röntgenlääkäreiltä tähystyksiä tekeville kirurgeille ja gastroenterologeille. Nyt radiologia iskee takaisin uudella tekniikalla. Englantilaisessa tutkimuksessa vertailtiin tavanomaista paksunsuolen tähystystä ns. virtuaaliseen endoskopiaan käyttäen helikaalista ohutleiketietokonekuvausta. Potilaita oli 38, iältään 41 - 85 vuotta, joilla tähystyksessä oli viitteet paksusuolen kasvaimesta. Virtuaalisessa endoskopiassa koko paksusuoli saatiin näkyviin 35 potilaalla 38:sta (tavallinen tähystys jäi puutteelliseksi 14:lla potilaalla). Virtuaalinen tähystys myös tunnisti kaikki syövät ja myös yli 6 mm polyypit.

Tämän pienehkön tutkimuksen perusteella virtuaalinen tähystys näyttää hyvin kilpailukykyiseltä tutkimukselta. Nopeana ja sellaisenaan vaivattomana tutkimuksena sillä voisi hyvinkin olla käyttöä esim. huonokuntoisten vanhusten suoliston tutkimisessa. Toisaalta virtuaalinen tähystyskin vaatii suolen tyhjennyksen.

Tuloksihttp://www.gutjnl.com/cgi/content/full/43/6/806/f4/

Gut, 1998,43:806-811