Väitös 11.9.15: Alzheimer-lääkityksen tehoa voidaan arvioida toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla. Itä-Suomen yliopisto

LL Pekka Miettisen väitöskirjatutkimus osoitti, että toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla voidaan arvioida kolinergisen lääkityksen vastetta Alzheimer-potilailla. Alzheimerin taudin lääkkeenä käytetyn koliiniesteraasin estäjän aikaansaama aivoaktivaatio ja sen havaittavuus toiminnallisessa magneettikuvassa riippuu tulosten mukaan taudin vakavuudesta. Lisäksi tutkimus osoitti, että ohimolohkon entorinaalisen kuoren tilavuus ja posteromediaalisen aivokuoren toiminta muuttuvat Alheimerin taudin alkuvaiheessa ja nämä muutokset kytkeytyvät voimakkaasti toisiinsa. Näin ollen rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten tutkiminen näiltä vahvasti toisiinsa kytkeytyviltä aivoalueilta voi olla hyödyksi taudin varhaisessa diagnostiikassa.

Tutkimuksen tulosten mukaan kolinergisen stimulaation aikaansaama aivoaktivaation voimistuminen tehtävän suorituksen kannalta oleellisilla aivoalueilla oli riippuvainen toimivista aivoverkostoista ja koliiniesteraasin estäjän aikaansaamasta positiivisesta vasteesta. Toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla pystyttiin tunnistamaan koliiniesteraasin estäjälääkityksestä hyötyvät potilaat. Tutkimuksessa käytetty kuvantamismenetelmä voi olla tulevaisuudessa tärkeä testattaessa uusia lääkeaineita ja niiden tehoa potilailla.

Lisäksi tutkimus osoitti entorinaalisen korteksin tilavuuden ja posteromediaalisen korteksin toiminan kytkeytyvän toisiinsa. Jatkumossa normaaleista iäkkäistä lievästi kognitiivisesti heikentyneiden kautta Alzheimerin tautia sairastaviin posteromediaaliset toiminnan muutokset ilmaantuivat jo ennen kuin samoissa rakenteissa havaittiin tilavuuden muutoksia. Tämä antaa toiveita havaita alkava tautiprosessi jo ennen kuvantamalla nähtäviä, merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Tulevaisuudessa keskeisintä on pystyä diagnosoimaan Alzheimerin tauti mahdollisimman varhain, kun aivojen rakenteessa ei vielä ole tapahtunut pysyviä muutoksia. Tällöin hoidoilla olisi mahdollisuus vaikuttaa taudin etenemiseen tehokkaasti. Tämä vaatii kuitenkin vielä paljon lisätutkimusta.

Linkit