Geriatripäivät 2016: Vuoden geriatri ja muut palkinnot

Suomen Geriatrit ry kutsui Vuoden Geriatriksi 2016

  • LT, geriatrian erikoislääkäri Lauri Seinelän ansioistaan kehittää ja johtaa vanhuspalveluita. Tampereen palveluasumisen kehittäjäylilääkärinä hän on parantanut asukkaiden hoidon laatua yhdessä lääkäri- ja hoitohenkilökunnan kanssa sekä kehittänyt palveluasumisen lääkäripalvelujen konseptia. Kuntaliiton viime vuonna julkaisema Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa -raportti kuvaa tätä kehitystyötä ja perustuu Laurin näkemyksiin ja kokemuksiin muutoksen johtamisesta sekä Laurin ideoimiin ja luotsaamiin tutkimuksiin, joissa on selvitetty kehittämisen tavoitteiden toteutumista.
  • Lisätietoja: 


Vuoden geriatrian alan väitöskirjaksi valittiin 

  • LT  Riitta Leskisen väitöskirja Oulun yliopistosta: Sotiemme veteraanien terveys ja toimintakyky. Veteraaniprojekti 1992 ja 2004.


Vuoden geriatrian alan julkaisu

  • Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, Levälahti E, Ahtiluoto S, Antikainen R, Bäckman L, Hänninen T, Jula A, Laatikainen T, Lindström J, Mangialasche F, Paajanen T, Pajala S, Peltonen M, Rauramaa R, Stigsdotter-Neely A, Strandberg T, Tuomilehto J, Soininen H, Kivipelto M: A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial.


Suomen geriatrit ry kutsui kunniajäsenikseen 

  • Professori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Raimo Sulkavan mittavan elämäntyönsä johdosta geriatrian alan ohjaajana, kouluttajana ja kehittäjänä.
  • LT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Tiina Huuskon mittavan elämäntyönsä johdosta geriatrian alan kehittäjänä ja kuntoutuksen edistäjänä.