Applying the Systolic Blood Pressure Intervention Trial Results to Older Adults

Yhdysvaltojen geriatriyhdistyksen lehden tammikuun numerossa pureudutaan hiljaittain julkaistuun ikääntyneiden verenpainetutkimuksen (SPRINT; ClinicalTrials.gov, NCT01206062) tulosten käytännön merkitykseen. SPRINT osoitti intensiivisen verenpainetaudin hoidon (systolinen tavoite alle 120 mmHg vs. 140 mmHg) olevan hyödyllistä myös yli 75-vuotiailla haurailla tai kävelynopeudeltaan hidastuneilla potilailla. Pohdinnoissaan kirjoittajat tarkastelevat SPRINT:n tuloksia seuraavien kysymysten näkökulmasta:

- Miksi SPRINT:n tulokset ovat ristiriidassa epidemiologisten havaintojen kanssa?

- Ovatko SPRINT:n tulokset yleistettävissä iäkkäisiin gerasteniapotilaisiin, joita todellisuudessa hoidamme? 

- Oliko intensiivisen verenpaineen hoidon ryhmässä enemmän haittatapahtumia?

- Entä vaikutukset kognitioon ja munuaisten toimintaan?

- Miten tästä eteenpäin, kuinka alas verenpaine pitäisi laskea?

Viitteet

  • Supiano MA, Williamson JD. Applying the Systolic Blood Pressure Intervention Trial Results to Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2017 Jan;65(1):16-21.

Linkit