Nothingham Longitudinal Study of Activity and Aging

Väestötason vanhustutkimusten sarjaa täydentää NLSAA, jossa on tutkittu vuonna 1985 1042 yli 65-vuotiasta yleislääkäräreiden listoilta kerättyä henkilöä. Vastausprosentti oli 80. Tutkimus on painottunut fyysisen aktiivisuuden, sen muutosten ja merkityksen arviointiin. Tutkimuskokonaisuus on julkaistus Age and Ageing -lehden supplmenttina.

Age and Ageing 27, suppl. 3; 1998