Insuliiniresistenssi ennustaa muistisairauksiin liitetyn kielellisen sujuvuuden heikentymistä

Jo aikuistyypin diabetesta edeltävä insuliiniresistenssi saattaa olla riskitekijä muistisairauksille. Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden seurantatutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetekseen liittyvä ja sitä edeltävä insuliiniresistenssi ennustaa heikompaa kielellistä sujuvuutta 11 vuoden seurannassa.

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että tyypin 2 diabetes on itsenäinen riskitekijä muistin heikkenemiselle ja muistisairauksista yleisimmän eli Alzheimerin taudin kehittymiselle. Lisäksi tiedetään, että keski-iän korkea verenpaine ja kohonneet kolesteroliarvot lisäävät muistisairauden riskiä.
 

Tutkimus perustuu THL:n laajoihin suomalaisiin Terveys 2000 ja Terveys 2011 -väestötutkimuksiin. Tutkittavat (N=3695) olivat vuonna 2000 iältään 30–86-vuotiaita ja heidän keski-ikänsä oli 49,3 vuotta. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Diabetes Care -lehdessä.

Linkit