Väitös 26.5.2017: CERAD neuropsychological battery and structural magnetic resonance imaging in the detection of mild cognitive impairment and prodromal Alzheimer's disease, Itä-Suomen ylipisto

PsL Teemu Paajasen väitöskirja psykologian alalta 26.5.2017

Aivoalueiden tilavuudet ennustivat kognitiivisiä testejä paremmin MCI-potilaiden sairastumista AT:in - mantelitumakkeen ja häntätumakkeen atrofia voi olla hippokampuksen atrofiaa parempi ennustamaan MCI- potilaiden sairastumista Alzheimerin tautiin

CERAD erottelee alkavan AT:n terveistä verrokeista 87-89% sensitiivisyydellä ja 84-86% spesifisyydellä jo vuosi ennen diagnoosia

CERAD kokonaispistemäärä yhteydessä aivokuoreen paksuuteen

CERAD testiin kehitetty kaksi uutta episodisen muistin yhteispistemäärää, tarkempi ennustamaan myöhempää AT sairastumista

Kognitiiviset testit parempia kuin MRI erottamaan MCI-ja AT-potilaat terveistä verrokeista

Oleellista kognition ja MRI:n yhdistelmä esivaiheen AT:n löytämiseksi

Linkit