Kaatumisen ehkäisyohjelmasta hyötyä

Uusimmassa Lancetissa on useita mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Yksi on PROFET-tutkimus, jossa tutkittiin kaatumisen takia tapaturma-asemalle joutuneita yli 65 vuotiaita. 397 potilasta satunnaistettiin kahteen ryhmään, joko saamaan tavanomaista hoitoa tai moniammatillisen ryhmän suunnittelemaan kaatumisen ehkäisyohjelmaan. Ehkäisyohjelmassa mukanaolleilla oli n. 60 % pienempi uudelleen kaatumisriski vuoden seurannassa, myös sairaalahoidot vähenivät 39 %.

Lancet 1999:353,93-97