Lonkan nivelrikon arviointi

Lonkan nivelrikon eli lonkka-artroosin esiintyvyys röntgenkuvassa on n. 3 % yli 55-vuotiailla, 85-vuotiailla jo 10 %. Radiologisten muutosten ja potilaan oireiden yhteydet ovat kuitenkin monimutkaisia. Lievää artroosia hoidetaan yleensä oireenmukaisesti kun taas vaikeampia muotoja hoidetaan enenevästi tekonivelkirurgialla - joka on kallista. Artroosin etenemistä kannattaisi siis estää tai hidastaa, mutta ehkäisykonstien (muidenkin kuin laihdutuksen) löytäminen vaatii hyvinkin suuria tutkimuksia ja nämä taas mahdollisimman luotettavaa hoidon tehon arviointia. Näyttäisi siltä, että lonkkanivelen röntgenkuvat kannattaisi ottaa kuormituksen aikana - siis seistessä. Näin nivelraon kaventuminen tulisi paremmin esille.

Lancet 1999;353:87-88