Eikö ravintokuitu ehkäisekään paksunsuolen syöpää

Ravinnon runsaasta kuitupitoisuudesta on nähty olevan useita hyötyjä - sen on arveltu ehkäisevän myös paksunsuolen syövän kehittymistä. Tätä ei kuitenkaan tue suuresta amerikkalaisesta seurantatutkimuksesta julkaistut tulokset. Tutkimuksessa seurattiin 16 vuoden ajan n. 88 000 sairaanhoitajaa, vanhimmat seurannan lopussa 75 vuotiaita. Seurannan aikana diagnosoitiin 787 paksunsuolen syöpätapausta, yhteyttä seurannan alussa mitattuun ravinnon kuitupitoisuuteen ei todettu.

Syytä - sen lisäksi että todellista yhteyttä ei ole - voi etsiä siitä, että tutkimuksessa oli mukana vain naisia tietyltä yhteiskuntatasolta. Ehkä tärkeämpi kysymysmerkki on se, mitä "kuidulla" loppujen lopuksi tarkoitetaan. Käsitteen kuitu alle sijoitetaan biologiselta aktiivisuudeltaan ja vaikutuksiltaan hyvinkin erilaisia aineita. Runsaskuituisesta ravinnosta ei varmastikaan kannata vielä luopua.

New Engl J Med 1999;340:169-176