Murtumien ehkäisy alendronaatilla

Kaatumista kannattaa ehkäistä, mutta jos sittenkin kaatuu, luiden pitäisi kestää. FIT-tutkimuksessa (Fracture Intervention Trial) seurattiin yli 8000 naista (54-81 v), joiden luuntiheys oli alentunut, mutta joilla ei ollut esiintynyt murtumia. Naisia hoidettiin 4 vuoden ajan joka plasebolla tai bifosfonaatti alendronaatilla. Tutkimuksen aikana luuntiheys lisääntyi merkittävästi alendronaattiryhmässä, ja myös murtumat vähenivät merkitsevästi niillä, joilla oli todettavissa osteoporoosi lähtövaiheessa.

Tutkimusta kommentoidaan myös JAMAn pääkirjoituksessa ja pohditaan laajemminkin hoitovaihtoehtoja ja - päätöksiä. Todennäköisimmän hyödyn hoidosta saavat naiset, joilla on osteoporoosi, mikä tahansa murtuma 40 ikävuoden jälkeen, lonkkamurtuma äidillä, kortikosteroidihoito tai pitkäaikainen immobilisaatio. Riskipotilaille on myös varmistettava riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti sekä kannustettava heitä luita kuormittavaan liikuntaan.

JAMA 1998;280:2077-82 ja 2119-2120,