Huimaus ongelmana

JAMAssa pohditaan myös - usein ongelmallisen - huimauksen syitä potilastapauksen valossa. Potilaitten kuvaus ja tuntemukset huimauksestaan ovat usein harmillisen epämääräisiä ja perimmäisen syyn selvittelyä helpottamaan tutkijat jakavat "huimauksen" (dizziness) 4 päätyyppiin: <br> 1. kiertohuimaus (vertigo): syynä useimmiten perifeerinen tasapainoelimen häiriö. <br> 2. presynkope: tajunnan menettämisen, pyörtymisen, tunne. Johtuu puutteellisesta veren saannista koko aivojen alueella. Voi myös johtua hypoglykemiasta. <br> 3. tasapainohäiriö, ei tuntemuksia päässä, johtuu liikekontrollin häiriöistä. <br> 4. epämääräinen huimaus, "kevyt" tai keinuttava tunne päässä. Tätä käytetään, kun potilaan oireita ei voi selvästi luokitella johonkin aiemmista 3 tyypistä. Syyt moninaisia, mm. hyperventilaatio ja krooninen jännitysniska. <br> Huimaus on tavallinen vaiva, yli 65 vuotiailla on raportoitu 30 % esiintyvyyttä. Syyt jakautuvat 7 pääryhmään (tasapainoelin, hyperventilaatio, "multisensory", psyykkiset syyt, aivorungon verenkiertohäiriö, muu verenkiertohäiriö, neurologinen sairaus). Yli 10 %:lla on useampi kuin yksi syy ja n. 10 %;lla ei selvää syytä löydy.

JAMA 1998;280:2111-2118