Huonontaako koettu sotavankeus vanhuusikää?

Henkisesti rasittavien elämänkokemusten on usein ajateltu huonontavan terveyttä ja lyhentävän elinikää. Australialaiset tutkijat selvittivät toisen maailmansodan aikana japanilaisten sotavankeina olleiden maamiestensä vaiheita. Vankeusaika oli ollut henkisesti ja fyysisesti erittäin rasittava. Siitä huolimatta vankeus ei kovin paljon näyttänyt vaikuttavan myöhempään elämään ja vanhenemiseen, joskin pienehköjä eroja verrokkeihin todettiinkin. Kolmannes sotavangeista kuoli vankeusaikana, joten on mahdollista että eloonjääneet ovat henkisestikin kestävämpää joukkoa.

J Amer Geriatr Soc 1999;47:60-64