Huimauksesta vielä

Huimaus on tavallinen ja iän myötä yleistyvä oire. Englantilaisen tutkimuksen lähtökohtana oli tuntuma, että huimausta valittavat potilaat usein ensimmäiseksi ohjattiin korvalääkärin tutkimuksiin.

50 peräkkäisellä yli 60 vuotiaalla avohoidon huimauspotilaalla huimauksen tausta oli kuitenkin seuraavanlainen: 28 %:lla sydän- ja verisuoniperäinen syy, 14 %:lla neurologinen syy, 18 %:lla tasapainoelimen toimintaan liittyvä syy. 18 %:lla oli useampi kuin yksi taustatekijä ja 22 %:lla syy ei selvinnyt. Huimaukseen liittyvä pyörtyminen tai kaatuminen sekä muu verenkiertolimistön sairaus lisäsi sydän- ja verisuoniperäisen syyn todennäköisyyttä kun taas tasapainoelimen vikaan liittyi kiertohuimaus.

Huimauksen onnistuneen selvittelyn lähtökohtia ovat tietämys huimauksen epidemiologiasta kussakin potilasryhmässä, hyvä kliininen tutkimus, mahdollisen vakavan taustasyyn tunnistaminen, ja - mikäli syy ei näillä toimenpiteillä selviä - jatkotutkimusten suunnittelu. Huimauspotilas on geriatrille haaste.

J Amer Geriatr Soc 1999;47;12-17