Antikoagulanttihoidon kotiseuranta

Antikoagulanttihoito varfariinilla (Marevan) on usein tarpeen mm. eteisvärinäpotilailla (flimmeri) aivohalvauksien ehkäisemiseksi. Varfariinihoito vaatii kuitenkin verinäytekontrolleja hoitotason seuraamiseksi. Diabeteksen hoidon seurannassa kotikokeet ovat rutiinia, olisiko sama mahdollista myös varfariinihoidossa?

Saksalaisessa tutkimuksessa selvitettiin potilasopetuksen+kotiseurannan hyötyä antikoagulanttihoidossa olevilla. Sekä hoitotasapaino ja elämänlaatu olivat parempia tavanomaisessa hoidossa olevaan kontrolliryhmään verrattuna. Vähentääkö kotiseuranta myös vuotoriskiä ja estääkö paremmin aivohalvauksia selvinnee jatkotutkimuksissa.

JAMA 1999;281:145-150 ja 182-183