Aivohalvaus ja alkoholinkäyttö iäkkäillä

Kohtuullinen alkoholinkäyttö liittyy - syystä tai toisesta - pienentyneeseen sydäninfarktiriskiin. Miten on aivohalvauksen laita?

Amerikkalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa vertailtiin keskimäärin 70-vuotiaiden aivohalvauspotilaiden (ahtauttava aivovaltimotauti - ei vuoto) ja verrokkien alkoholinkäyttöä. Kohtuullinen alkoholinkäyttö (korkeintaan 2 ravintola-annosta päivässä) näytti suojaavan aivohalvaukselta, kun taas reippaammin alkoholia käyttävillä aivohalvausriski selvästi lisääntyi.

JAMA 1999;281:53-60