Pulssipaine ennustaa sydämen vajaatoimintaa iäkkäillä

Bostonilaisessa, keskimäärin 78-vuotiaiden väestötutkimuksissa selvitettiin pulssipaineen (so. systolisen ja diastolisen verenpaineen erotus) ennustemerkitystä. Noin neljän seurantavuoden aikana sydämen vajaatoimintaa kehittyi 55% useammin niille, joiden pulssipaine lähtötilanteessa oli yli 67 mm Hg verrattuna niihin joiden pulssipaine oli alle 54 mm Hg. Tulos oli riippumaton systolisesta verenpaineesta. Kannatta siis laskea myös pulssipaine ja hoitaa erityisen huolellisesti niitä, joilla se on korkea.

JAMA 1999;281:634-9