Pitkällä matkalla kannattaa jaloitella

Alaraajojen laskimotukos on suhteellisen tavallinen ja mahdollisesti vaarallinenkin vaiva. Paikallaan istumisen on vanhastaan arveltu altistavan tukokselle. Ranskalaisessa tutkimuksessa vertailtiin 160 laskimotukoksen saanutta 160 terveeseen.

Tulppapotilaista 25 % ilmoitti äskettäin olleensa yli 5 tuntia kestävällä matkalla, terveistä verrokeista vain 12 %.

Matkoista 28 oli auto-, 9 lento- ja 2 junamatkoja.

Pitkällä matkalla kannattaa siis välillä jaloitella ja liikkua.

Chest 1999;115:440-444