Amalgaamipaikat eivät aiheuta Alzheimerin tautia

Alzheimerin taudin syyksi on epäilty monia tekijöitä. Vuosia sitten alumiiniset mehumaijat saivat lähtöpassit monesta taloudesta, kun alumiinin arveltiin aiheuttavan dementiaa.

Myös hammaspaikkojen amalgaamia on syytetty monesta - mm Alzheimerin taudin aiheuttamisesta. Uusi tutkimus ei anna näille epäilyille tukea. Tutkimuksessa vertailtiin alzheimerpotilaita ja terveitä verrokkeja. Amalgaamipaikoissa, niiden määrässä ja laajuudessa ja toisaalta aivojen elohopeapitoisuuksissa ei todettu mitään eroja ryhmien välillä.

Yksi tutkimus tuskin on lopullinen, mutta mikäli alumiinilla tai amalgaamilla jotain merkitystä Alzheimerin taudissa olisikin, sen kokonaisvaikutus on korkeintaan äärimmäisen pieni.

J Am Dent Assoc 1999;130:191-99