Kädenpuristus kertoo paljon

Helsingin vanhustutkimuksessa (Valvanne 1992) todettiin käden alentuneen puristusvoiman ennustavan kuolemanvaaraa 75-85-vuotiailla. Nyt Honolulussa on seurattu 25 vuoden ajan, alunperin terveitä 45-68 vuotiaita miehiä, joilta lähtövaiheessa mitattiin mm. kädenpuristuksen voimakkuus. Käden voima ennusti merkitsevästi myöhempää toimintakyvyn heikentymistä. Tätä yksinkertaista ja halpaa testiä voitaisiin mahdollisesti käyttää hyväksi - paitsi ennustetekijänä - myös seulomaan jo ennen vanhuusikää lihasharjoituksesta hyötyviä.

JAMA 1999;281:558-60