Sekavuuden ehkäisy yli 70-vuotiailla sairaalapotilailla

Sekavuus kehittyy varsin usein eri syistä sairaalahoidossa oleville iäkkäille potilailla. Sekavuus hankaloittaa ja pitkittää sairaalahoitoa, ehkäisy olisi siis enemmän kuin paikallaan. Sekavuuden ehkäisyä on kuitenkin tähän saakka tutkittu vähän.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin ehkäisymahdollisuuksia. Hoitoryhmässä keskityttiin kuuteen sekavuuden riskitekijään: kognitiivinen heikkeneminen, univajaus, näön ja kuulon heikkeneminen, immobilisaatio ja kuivuminen.

Sekavuus kehittyi 9,9 %:lle hoitoryhmässä mutta 15 %:lle kontrolliryhmässä, sekä sekavien päivien ja sekavuusepisodien määrä vähenivät merkitsevästi.

Sekavuuden primaaripreventio näyttää siis olevan mahdollista ja kannattavaa.

N Engl J Med 1999;340:669-676