Alzheimerin taudin lääkehoito

Alzheimerin taudin hoitoon on viime vuosien aikana tullut kolme lääkettä, takriini, donepetsiili ja rivastigmiini, jotka kaikki ovat asetyylikolinesteraasin estäjiä ja siis lisäävät aivojen muistitoiminnoissa tärkeän välittäjäaineen, asetyylikoliinin, määrää hermopäätteissä. Idea on siis sama kuin parkinsonin taudin lääkkeissä, joilla voidaan hidastaa taudinkulkua - ei parantaa tautia.

Kaikilla kolmella Alzheimerlääkkeellä on osoitettu vaikutus lumeeseen verrattuna, mutta tärkeä kysymys on mikä on tämän vaikutuksen kliininen merkitys. Se näyttää, joka tapauksessa olevan hyvin yksilöllinen ja tutkimukset ovat olleet varsin lyhytkestoisia.

Uusimmassa British Medical Journalissa esitetään rivastigmiinilla tehdyn, puoli vuotta kestäneen monikeskustutkimuksen tulokset ja niiden kommentit. Pääkirjoituksessa pohditaan tuloksen - ja laajemminkin Alzheimerlääkkeiden - asemaa ja merkitystä. Kliinisen merkityksen ja kustannus-vaikuttavuuden pohtiminen jatkuu.

BMJ 1999, March 6- numero